Make your own free website on Tripod.com

صفحه اصلی                      ورود اقایان ممنوع

 مقدمه

سوالات و پیشنهادات  

سایت های مرتبط

گالری عکس

 ازارهای جنسی

دیس منوره

سوالات شرعی

سقط جنین از نظر مسیحی ها

 


Hit Counter

 

 

Search for:

 

سوالات شرعی

 

 

سؤال : حکم زنی که بچه دار نمی شود چيست؟ آيا شوهر با وجود علاقه زن به زندگيش اورا به خاطر باردار نشدن طلاق دهد، بايد هنوز مهريه بپردازد؟
 
جواب : بايد مهر اورا تماماً بدهد

.

سؤال : بيمار بعلت بيمارى ديگرى تحت عمل جراحى قرار مى گيرد و آيا در اينجا مى توان بيمار را وازكتومى كرد؟ در مقام اضطرار چطور ؟
جواب : اگر لمس و نظر زائدى لازم نيايد اشكال ندارد ولى در مقام ضرورت اشكال ندارد

 

 سؤال : بستن لوله هاى زن و مرد كه مستلزم عقيم شدن است چه حكمى دارد و آيا رضايت طرف شرط است و اگر پزشك انجام دهد مستلزم ديد مى باشد ؟
 
جواب : اگر مستلزم ضرر كلى نباشد مانعى ندارد و اگر عمل مذكور موجب ضرر كلى شود مانند اينكه مستلزم قطع يكى از اعضاء رئيسى بدن باشد پس عمل مذكور جائز نمى باشد و رضايت مراجعين مرجب رفع حرمت شرعى نمى شود . و اگر موجب قطع يكى از اعضاء رئيسى بدن مانند تخمدان در زن شود پس فعل حرام مى شود و بر ذمه پزشك مباشر عمل ديه ثابت مى شود

 

سؤال : آيا الكل طبى (نه الكل صنعتى) كه براى تزريقات استفاده مىشود پاك است؟
 جواب
 : پاك است.

 

سؤال : مراجعه يك خانم به دكتر مرد در صورتى كه دكتر زن حاذق تر از وى را سراغ نداشته باشد چه حكمى دارد ؟ و همچنين جهت انجام عمل پزشكى مثل سونوگرافى و راديولوژى رجوع يك خانم به پزشك مرد چه حكمى دارد ؟
جواب : در فرض مسئله اشكالى ندارد

 

سؤال : كادر پزشكی در بيمارستان چه موقعی بايد بعد از مس فردى كه در حالت مرگ است غسل نمايد ؟
جواب : خير غسل نمی خواهد مگر اينكه سرد شده باشد

 

سؤال : حكم طبابت براى شخص بهائى را از نظر فقهى ذكر كنيد.

 جواب : اشكال ندارد.

.

سؤال : به منظور مرتفع نمودن بوى بد دهان و نيز كشتن ميكروب هاى دهان و لثه ها آيا استفاده از دهان شوهاى محتوى الكل بلا اشكال است يا خير ? دهان شوهاى مذكور از نظر پزشكى براى غرغره در دهان است و فرو بردن آنها مضر است ?
 جواب
 : به نحو مذكور مانعى ندارد

 

سؤال : آيا خود کشی در جايی که آبروی دختری در خطر باشد جايز است؟
 جواب
 : جايز نيست.

 

سؤال : آیا برای جلوگیری از گناه میتوان خود کشی کرد؟
 جواب
 : خود کشی حرام است و از گناهان کبیره است

 

سؤال : پرستاری مسلمان، در يك كلينيك كار می كند و به مقتضای شغلش به اندام مردان اعم از مسلمان و غير مسلمان دست می زند آيا چنين عملی جايز است؟ با علم به اينكه او ناگزير است كار كند و كار، كمتر پيدا می شود وانگهی آيا فرقی ميان لمس اندام مسلمان و غير مسلمان، هست؟
 جواب
 : جايز نيست زن به اندام مرد نامحرم دست بزند اعم از مسلمان و غير مسلمان مگر آنكه ضرورتی پيش آيد كه برطرف كننده حرمت باشد

 

 سؤال : آيا ختنه اولاد بر والدين واجب است ؟

 جواب : ختنه كردن اولاد بر ولى آنها مستحب است

 

سؤال : حد واجب در ختنه چيست ؟
 جواب
 : حد واجب در ختنه بريدن پوستی كه حشفه را ستر می كند كه به نام ( غلفه ) ذكر شده است حدی كه سوراخ حشفه و مقداری از بشره آن ظاهر شود هر چند تمام آن پوست بريده نشود و تمام حشفه ظاهر نشود .
و به هر حال لازم است پوست حشفه به مقداری بريده شود كه صدق اغلف ( و ختنه نكرده ) و بريدن بيشتر از آن واجب نيست .

 

سؤال : ديدن فيلم های مورد دارد که کافران بازی کرده اند اشکال دارد ؟
 جواب
 : اگر از فيلم های مبتذل باشد و نگاه به آن همراه با شهوت باشد جايز نيست و بدون شهوت هم به احتياط واجب جايز نيست

 

سؤال : آيا ديدن فيلمهاى آموزش جنسى براى فراگيرى به همراه همسر اشكال دارد يا خير؟
 جواب
 : جايز نيست

 

سؤال : بعد از ازدواج آيا ديدن فيلم يا عکس مهيج(در صورت به گناه نيفتادن وارضاء با همسر) اشکال دارد؟
 جواب
 : جايز نيست

 

سؤال : آیا نگاه کردن به سایتهای آموزش سکس جهت لذت بردن در عمل زنا شوی برای متاهلین اشکال دارد ؟
 جواب
 : جایز نیست حرام است

 

سؤال : زنى كه به علت زايمان نتواند روزه بگيرد چه مقدار بايد كفاره بدهد؟
 جواب
 : فقط قضاء مىكند

 

 سؤال : روزه‌هايى كه از زمان باردارى تا پايان شيردهى قضا دارم را چگونهبايد ادا نمايم؟ آيا در صورت ناتوانى جسمى بايد همه آنها را بگيرم.
 جواب
 : مقدارى را كه توانايى داريد بايد قضا كنيد

 

سؤال : زن باردار در ماه هفتم است آيا مىتواند روزه بگيرد در صورتى كه دكتر به آن گفته ضرر دارد.
 جواب
 : روزه نگيرد و بعد قضاء كند و براى هر يك روزه 750 گرم گندم يا نان به فقير بدهد.

 

سؤال : بعضی از فقهاء خون بعد از عمل جراحی سزارين را (دم جروح) می دانند، به نظر حضرتعالی خون مزبور نفاس است و موجب غسل می گردد؟
 جواب
 : نفاس حساب می شود.

 

سؤال : احكام نماز خانمی كه عمل سزارين را انجام داده است چيست ؟

 جواب : خونی كه بعد از سزارين از مجرای طبيعی خارج می شود مانند خونی است كه بعد از ولادت طبيعی خارج می شود اگر خون جراحت نباشد نفاس محسوب می شود

 

 سؤال : هر کسی که مريض باشد وچند سال پی درپی نتواند روزه را بگيرد در صورتی که خوب شود چه حکمی دارد؟
 جواب
 : اگر تا ماه رمضان بعدی خوب نشده باشد قضا ندارد وفقط برای هر يک روز 750گرم گندم به فقير صدقه بدهد

 

سؤال : حكم استفاده از اسپرى آسم براى فرد روزه دار چيست؟ استفاده طبق دستور پزشك است.
 جواب
 : اگر گازى باشد كه وارد ريه مىشود مبطل نيست واگر موادى از آن وارد معده مىشود مبطل است

 

سؤال : احتراماً پدرى دارم كه حدود چهار سال است كه در اثر سكته مغزى يك سمت ايشان فلج شده و بر روى صندلى چرخدار نشسته است و همچنين نمىتواند روزه بگيرد، تكليف ايشان چيست؟ آيا بايد در ماه رمضان طعام داد يا خير؟
 جواب
 : بايد براى هر يك روز 750 گرم گندم يا آرد به عنوان فديه به فقير بدهد.

 

سؤال : ايا اهدا قلب و يا کليه و ديگر اعضاء اشکال شرعی دارد؟
 جواب
 : اگر وصيت کرده باشدکه قلب يا کليه اش را بعد از فوت به ديگری بدهند در صورتی که حفظ حيات مسلمانی بران متوقف نباشد نفوذ وصيت و جواز قطع محل اشکال است

 

سؤال : اينجانب از باد شکم رنج ميبرم وبه همين خاطر نمازهايم تحت تأثير قرار می گيرد چه کنم ؟
 جواب
 : شما حکم کسی را داريد که دچار سلس بول شده است می توانيد بعد از گرفتن وضونماز بخوانيد در أثنا به آنچه مبتلا هستيد از شما بيرون بيايد

 

سؤال : آيا قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبيه فی نفسه جايز است ؟ آيا اين عمل شبيه به زنا نيست ؟
 جواب
 : جايز نيست ولی حکم زنا را ندارد

 

سؤال : آيا در زنا به عنف زانى ضامن مهر المثل مى باشد ؟
 جواب
 : بلى ضامن است

 

 سؤال : اگر چنانچه مادری بچه اش را مادر خود شير بدهد از نظر شرعی چه ميشود ؟
 جواب
 : اگر شير به مقدار باشد که موجب محرميت شود مادر بچه بر شوهرش حرام می شود

 

سؤال : محرم رضائی چنانچه فرزندی بمدت يک هفته از شير مادر از سينه بصورت دائم استفاده کند چه کسانی به فرزند شير خورده محرم و ايا محرميت او با برادران وی نيز صادق است ؟
 جواب
 : طفل شير خورده بر شير دهنده و شوهری که شير از اوست و اولاد مادر رضايی خود محرم است .

 

سؤال : آيا زن می تواند در قبال شيردادن به فرزند از شوهر درخواست پول کند؟
 جواب
 : می تواند.

 

سؤال : مدت شير دادن بچه چه مدتى است؟
 جواب
 : مستحب است بچه را بيست و يك ماه تمام شير بدهند و شايسته نيست بيش از دو سال شير بدهند.

 

سؤال : کسی که با خود عمل شهوت انگیز انجام می دهد (مثل دیدن فیلم) ایا گناهی در این زمینه به پای او نوشته می شود ؟ توضیح دهید .
 جواب
 : عمل یاد شده گناه است و باید اجتناب شود

 

سؤال : كسانى كه قادر به ازدواج دائم و موقت نيستند آيا مى توانند به استمناء ارضاء كنند ؟
 جواب
 : استمناء حرام و گناه است . و تنها راه مشروع براى ارضاى غريزه ازدواج است .

 

سؤال : با توجه به اينكه حكم استمناء در اسلام مجاز نيست، آيا موارد استثناء هم دارد ؟
 جواب
 : موارد ضرورت مانند مقام معالجه ، با انحصار آن به استمناى محرم

 

 سؤال : گاهى پزشك معالج، لازم مى بيند كه بخشى از بدن زن نامحرم را باز كند و احياناً ممكن است آنجا، از جاهاى حساس باشد جز آلت تناسلى آيا باز كردن بدن نامحرم به هنگام معاينه و يامعالجه جايز است؟
اولاً: با وجود پزشك زن هر چند با پرداخت ويزيت گران؟
ثانياً: بيمارى چندان مهم نيست ولى به هرحال او مريض شده و به پزشك مراجعه كرده است.
ثالثاً: اگر پزشك بخواهد به آلت تناسلى نگاه كند حكم آن چيست؟
 جواب
 : 1ـ با وجود پزشك زن، مراجعه به پزشك مرد جايز نيست مگر آنكه حق ويزيت آنقدر زياد باشد كه او از عهده پرداخت آن نتواند بيرون آيد.
2ـ و اگر در آن صورت ترك معالجه به ضرر و زيان افتد و يا به رنجى گرفتار شود كه تحمل پذير نيست، جايز است.
3ـ به هر تقدير بايد به اندازه ضرورت و ناچارى اكتفا شود و اگر معالجه بدون نگاه مستقيم ميسر باشد مانند نگاه در صفحه تلوزيون و يا در آينه،احتياط ترك نشود

 

سؤال : اگر زن و شوهری نوزادی را به فرزندی خود قبول کنند و زن قرصهايی مخصوصی بخورد تا شير را در سينه او توليد کنند و از آن شير ، آن نوزاد تغذيه کند ، آيانوزاد به آن زن و شوهر محرم ميشود يا خير ؟
 جواب
 : محرم نمی شود

 

سؤال : لقاح مصنوعی از زن و مرد شرعی و گزاردن آن در رحم زن ديگر برای باردار شدن چيست؟
 جواب
 : فی حد نفسه اشکال ندارد

 

سؤال : در برخى كشورهاى غربى چنان رايج شده كه تخمك زن را از نطفه مرد مى گيرند و آن را در يك رحم مصنوعى مى كارند و سپس جنين بارور شده را به رحم مادر صاحب تخمك منتقل مى سازند و آن گاه جنين در رحم مادر بزرگ، پرورش يافته و وضع حمل پيش مى آيد.
اولاً:آيا كشت جنين در رحم مادر بزرگ جايز است؟
و ثانياً مادر شرعى اين طفل كيست؟
 جواب
 : جواز اين كار مشكل است قطع نظر از اين كه چنان عملى احياناً به دست زدن و نگاه نا محرم موقوف مى شود و اگر تلقيح مصنوعى، عملى شد در اين كه مادر نسبى آن طفل كيست؟ دو احتمال وجود دارد و نسبت به هر دو، زن صاحب تخمك و مادراو، احتياط ترك نشود.

 

 سؤال : برخى اوقات، زن و شوهر به تلقيح مصنوعى كه پزشكى آن را اجراء مى كند نياز پيدا مى كنند و آن عمل، مستلزم ديدن آلت تناسلى آنان توسط پزشك است آيا چنين عملى جايز است؟
 جواب
 : ديدن آلت تناسلى و مشاهده آن توسط فرد نامحرم، تنها به سبب ياد شده در سؤال، جايز نمى باشد و اما اگر نياز به فرزند، ضرورى باشد و آن، به ديدن آلت تناسلى موقوف باشد در آن صورت جايز مى شود و از موارد ضرورت آن است كه پدر و مادر آنچنان براى فرزند داشتن بى صبرى مى كنند كه تحمل آن وضع برايشان فوق العاده دشوار و طاقت فرساست

 

سؤال : در عمل تلقيح تخمك در داخل دستگاه مصنوعى، گاهى چندين جنين شكل مى يابد و چه بسا كشت همه آنها در رحم مادر براى او مرگ آور و يا خطر ناك است آيا مى توان يك جنين را برگزيد و بقيه را تلف كرد؟
 جواب : كشت تخمك پرورده شده كه در دستگاه آزمايش، به عمل مى آيد واجب نيست پس در فرض سؤال مى توان يكى را برگزيد و بقيه را تلف كرد و از بين برد

 

سؤال :  برخى بيمارى هاى ارثى هستند كه از پدران به فرزندان انتقال مى يابد و زندگانى آنها را به مخاطره مى اندازد.علم جديد راه نجات برخى از مرضها را يافته است بدين ترتيب كه تخمك زن را در لوله خارجى كشت مى كنند و جنين هاى به وجود آمده را كنترل مى كنند و سالم را از بين آنها انتخاب و در رحم مادر كشت مى كنند، بقيه را از ميان مى برند آيا چنين عملى شرعاً جايز است؟
 جواب : مانعى ندارد

 

 سؤال : اگر پس از سن يائسگى باز هم مثل قبل زن خون ببيند چه حكمى دارد ؟
 جواب : خونى كه خانمها بعد از شصت سال قمرى مى بينند استحاضه است

   

 

 سوالات ,نظرات و پیشنهادات خود را به ادرس الکترونی سایت ارسال نمایید

 

                                                               

Send mail to drhaghighi@yahoo.com with questions or comments about this web site.